CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ ĐÀO TẠO

KHANH DESIGN

Hotline: 0988886901 (Mr. Quốc Khánh)

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

Địa chỉ: 28 Cẩm Nam 1. Hòa Xuân. Đà Nẵng

Giờ làm việc:  09h00 - 17h00

LIÊN HỆ VỚI KHANH DESIGN

KHANH DESIGN là một thương hiệu thiết kế. Với giá trị cốt lõi là xây dựng và đào tạo các giá trị thiết kế thương hiệu bền vững.

© Copyright 2016 - 2020 Khanh Design.  All rights reserved.

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube