ĐiMôRi

Client: Mr Tin

Local: Da Nang City

ĐiMôRi là thương hiệu sản xuất và phân phối cà phê truyền thống. Cà phê nguồn gốc từ Khe Sanh (1 địa danh ở Hướng Hóa, Quảng Trị).

Cảm hứng ý tưởng thiết kế từ những giá trị tinh hoa của hạt cà phê như màu sắc bản địa, con người, giống cà phê... Đậm đà hương vị miền Trung từ cái tên, cái hình ảnh thiết kế xuyên suốt trong từng sản phẩm thuộc bộ nhận diện.

KHANH DESIGN là một thương hiệu thiết kế. Với giá trị cốt lõi là xây dựng và đào tạo các giá trị thiết kế thương hiệu bền vững.

© Copyright 2016 - 2020 Khanh Design.  All rights reserved.

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube