JunYing Design

Client: Mr Tuan Anh

Local: Ho Chi Minh City

JunYing Design là một thương hiệu được xây dựng bởi JunYing Một người làm hậu kỳ ảnh. Mong muốn của tôi khi tạo ra thương hiệu này là để tạo một môi trường học tập và phát triển nghề design một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất. Đến với JunYing Design, Bạn có thể dễ dàng: - Tìm kiếm dễ dàng các khóa học về hậu kỳ ảnh, về chụp ảnh, về hậu kỳ video..vv - Tìm kiếm các tài nguyên, dữ liệu số phục vụ nghề như: preset, typo, bìa, font...

KHANH DESIGN là một thương hiệu thiết kế. Với giá trị cốt lõi là xây dựng và đào tạo các giá trị thiết kế thương hiệu bền vững.

© Copyright 2016 - 2020 Khanh Design.  All rights reserved.

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube