101 ý tưởng thiết kế logo bông hoa sen

Hoa sen là quốc hoa của nước Việt Nam, hoa sen mang biểu tượng của sự trong sạch, tao nhã, vươn lên trong gian khó mà vẫn giữ gìn được giá trị trong sạch, đây cũng là những đức tính tốt đẹp của người dân Việt Nam. Mang biểu tượng hoa sen trong logo của mình là mang tinh thần ấy, và niềm tự hào người con đất Việt với năm châu bốn bể. Dưới đây là 101 ý tưởng thiết kế logo lấy cảm hứng từ hoa sen dành cho bạn.

#bôngsen #hoasen

0 views

KHANH DESIGN là một thương hiệu thiết kế. Với giá trị cốt lõi là xây dựng và đào tạo các giá trị thiết kế thương hiệu bền vững.

© Copyright 2016 - 2020 Khanh Design.  All rights reserved.

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube