101 ý tưởng thiết kế logo côn trùng, sâu bọ

Côn trùng và sâu bọ bao gồm hàng triệu loài hiện diện trên trái đất, tuy nhiên có 0,1% trong số chúng làm hại con người như kiến ba khoang, mối, mọt, ruồi, muỗi v.v…, số còn lại đảm nhận nhiệm vụ cân bằng môi trường thiên nhiên. Bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến côn trùng, sâu bọ và môi trường? dưới đây là 101 ý tưởng thiết kế logo tuyệt vời cho doanh nghiệp của bạn.

#sâubọ

0 views

KHANH DESIGN là một thương hiệu thiết kế. Với giá trị cốt lõi là xây dựng và đào tạo các giá trị thiết kế thương hiệu bền vững.

© Copyright 2016 - 2020 Khanh Design.  All rights reserved.

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube