Mẫu logo ngành công nghiệp

“Công nghiệp hoá, hiện đại hoá” là khẩu hiệu của quốc gia, dân tộc Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Để thấy được tầm quan trọng của ngành công nghiệp đối với vị thế của nước nhà. Kinh doanh và sản xuất các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp là hướng đi đúng đắn góp phần làm giàu mạnh cho đất nước.

Nếu bạn đang lên ý tưởng thiết kế logo cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, hãy tham khảo thêm một vài ý tưởng về màu sắc, font chữ, biểu tượng và kiểu dáng của những mẫu logo công nghiệp xuất sắc nhất dưới đây.

Gudlogo,

0 views

KHANH DESIGN là một thương hiệu thiết kế. Với giá trị cốt lõi là xây dựng và đào tạo các giá trị thiết kế thương hiệu bền vững.

© Copyright 2016 - 2020 Khanh Design.  All rights reserved.

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube