Mẫu logo ngành cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng (infrastructure) là những ngành nghề liên quan đến thiết kế, xây dựng và quản lý thuộc các lĩnh vực điện, hệ thống thông tin liên lạc, đường và giao thông, cấp thoát nước và xử lý môi trường đô thị. Trước yêu cầu phát triển nóng của đất nước, cơ sở hạ tầng là ngành nghề đem lại nhiều cơ hội cá nhân và doanh nghiệp.

Nếu bạn đang lên ý tưởng thiết kế logo cho doanh nghiệp ngành cơ sở hạ tầng, hãy tham khảo thêm một vài ý tưởng về màu sắc, font chữ, kiểu dáng và biểu tượng của những logo xuất sắc nhất dưới đây.

Gudlogo,

0 views

KHANH DESIGN là một thương hiệu thiết kế. Với giá trị cốt lõi là xây dựng và đào tạo các giá trị thiết kế thương hiệu bền vững.

© Copyright 2016 - 2020 Khanh Design.  All rights reserved.

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube