Thông tin giảng viên thiết kế

Updated: Apr 14

Giảng viên có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo thiết kế đồ họa.

Chuyên môn thực chiến giúp học viên tiệm cận gần hơn các sản phẩm.

Chi tiết trao đổi với giảng viên để tối ưu năng suất học cho học viên.


Xem thêm:

Thông tin liên hệ:

_________________

KHANH DESIGN - THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU - ĐÀO TẠO THIẾT KẾ

☎️ Liên hệ: 0988886901

🏢 Địa chỉ: 28 Cẩm Nam 1. Hòa Xuân. Đà Nẵng

🌐 khanhdesign.com

🌐 daythietkedohoa.com


KHANH DESIGN là một thương hiệu thiết kế. Với giá trị cốt lõi là xây dựng và đào tạo các giá trị thiết kế thương hiệu bền vững.

© Copyright 2016 - 2020 Khanh Design.  All rights reserved.

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube